וידה – מדע, טבע, חיים בע"מ - מדיניות הגנת הפרטיות – ינואר 2019

כללי

 1. וידה – מדע, טבע, חיים בע"מ (להלן: "וידה – מדע, טבע, חיים" ו/או "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה ("האתר"). לפיכך, וידה – מדע, טבע, חיים מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו. כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בקפידה לצד תנאי השימוש הכללים ובנוסף להם שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.
 2. וידה – מדע, טבע, חיים מבהירה כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 3. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 4. מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו ווידה – מדע, טבע, חיים תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר לוידה – מדע, טבע, חיים לבצע פעולות שהדין אוסר.

 5. האתר נמצא בהפעלתה ובניהולה של וידה – מדע, טבע, חיים. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל הלקוחות שאלה כלשהי, וידה – מדע, טבע, חיים תשמח לעמוד לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות לטלפון שמספרו 1700-500-395 בימים א'-ה' בין השעות 10:00עד 16:00. כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] תוך פירוט שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. וידה – מדע, טבע, חיים תשתדל לענות לפונים בהקדם האפשרי. ת.ד 382 בני ברק על שם וידה – מדע, טבע, חיים.
 6. במסמך זה הביטוי "החברה" ו-"וידה – מדע, טבע, חיים" מקיף גם את עובדי וידה – מדע, טבע, חיים, מנהלי וידה – מדע, טבע, חיים ו/או מי מטעמם.

 7. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

רישום

 1. בשלב זה שירותי האתר לא דורשים רישום. החברה רשאית, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפוך חלק מהשירותים המוצעים באתר או את כל השירותים המוצעים באתר לשירותים הטעונים רישום. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, דרכי התקשורת וכיו"ב וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעתה של וידה – מדע, טבע, חיים, ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.
 2. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.
 3. באשר לשם המשתמש והסיסמה – וידה – מדע, טבע, חיים תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות ומבקשת שתשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וממליצה  להחליף את הסיסמה מעת לעת.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל ולהלן, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 9 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

מידע שנאסף בעת השימוש באתר

 1. לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה יתכן ובעת השימוש באתר נאסף מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו. המידע נאסף באופן אוטומטי והוא יכול לכלול, בין השאר, אך לא רק, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו הגולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים וכיו"ב. כאמור, למידע זה אופי סטטיסטי ואינו מזהה אותך אישית, אבל הוא נאגר במחשבי האתר ומשמש את וידה – מדע, טבע, חיים לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

 2. מידע שתמסור שיש בו כדאי לזהות אותך אישית יישמר במאגר המידע של וידה – מדע, טבע, חיים והוא יימסר לנו רק ביוזמתך ובשליטתך. למשל, לצורך ביצוע הזמנה באתר תידרש כאמור לבצע רישום במסגרתו תמסור לנו מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב. אם אתה מנוי במועדון הלקוחות, ככל שיוקם, ייתכן ותתבקש למסור פרטים נוספים לצרכי זיהוי. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני לוידה – מדע, טבע, חיים, או בפניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר, יכול ויתקבלו אצל וידה – מדע, טבע, חיים פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים באתר ווידה – מדע, טבע, חיים לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים. כמובן שבשום מקרה וידה – מדע, טבע, חיים לא תשמור במאגר המידע שלה את פרטי כרטיס האשראי שלך.

 3. בעת השימוש באתר, וידה – מדע, טבע, חיים תהיה רשאית לאסוף גם מידע על נוהגיך באתר כגון, אך לא רק, מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית ורכשת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.
 4. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור אתך קשר. אם פרטייך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

 5. בנוסף, וידה – מדע, טבע, חיים רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

השימוש במידע

 1. השימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ככל שיאספו ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות:
  1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
  2. כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
  3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
  4. כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך באתר וידה – מדע, טבע, חיים (לרבות אם אתה חבר מועדון  לקוחות, ככל שיוקם)) כגון מבצעים, קופונים ומסרים;
  5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת;
  6. כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב-1982.
  7. ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית למעט במקרים של ביטול עסקה כאמור בסעיף 8.6 במסמך תנאי השימוש באתר.
  8. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר;
  9. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

 1. וידה – מדע, טבע, חיים מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולא תעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר.
  2. במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין.
  3. אם וידה – מדע, טבע, חיים תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
  4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין וידה – מדע, טבע, חיים (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של וידה – מדע, טבע, חיים, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי.
  6. וידה – מדע, טבע, חיים תהיה רשאית להעביר את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת וידה – מדע, טבע, חיים, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
  7. וידה – מדע, טבע, חיים תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך וידה – מדע, טבע, חיים לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
  8. ככל שוידה – מדע, טבע, חיים תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, וידה – מדע, טבע, חיים תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  9. בעת רכישת מוצרים או שירותים שנמכרו באתר במסגרת פעילות משותפת של וידה – מדע, טבע, חיים והצד השלישי כפי שמוצג באתר טרם רכישת אותו מוצר או שירות, וידה – מדע, טבע, חיים תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר אתך.

Cookies

 1. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.

 2. וידה – מדע, טבע, חיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית להשתמש בקבצי הטקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.

 3. חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies יכולות לשמש את וידה – מדע, טבע, חיים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

 4. המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

 1. וידה – מדע, טבע, חיים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי וידה – מדע, טבע, חיים. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, וידה – מדע, טבע, חיים לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

 2. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 3. בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד וידה – מדע, טבע, חיים ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת וידה – מדע, טבע, חיים והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

זכות עיון במידע

 1. על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

 2. אם המידע שבמאגרי וידה – מדע, טבע, חיים משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניית הצעה מסחרית"), אתה זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. וידה – מדע, טבע, חיים תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניית הצעה מסחרית. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי וידה – מדע, טבע, חיים על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות הצעות מסחריות. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור. בקשה למחיקת מידע כאמור שאינו נדרש לצורך פניית הצעת מסחרית, ימחק ממאגרי וידה – מדע, טבע, חיים לפי שיקול דעת וידה – מדע, טבע, חיים או על-פי צו בית משפט.

שינויים

 1. וידה – מדע, טבע, חיים רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.יצירת קשר בנושא פרטיות

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 5 לעיל.

 2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא פנה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף 5 לעיל.